Poziv za upis učenika u I razred školske 2023/2024 godine


Read More...

Plan integriteta JU OŠ “Podlugovi”


Read More...

Pravilnik o internomprijavljivanju korupcije


Read More...

Kalendar pisanih provjera znanja


Read More...

Revidirana bodovna rang lista za poziciju socijalni radnik po javnom konkursu za popunu radnih mjesta u školskoj 2022/2023 godini


Read More...

Javni poziv za dostavljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za zakup školske kuhinje


Read More...

Poziv za upis učenika u I razred školske 2022/2023 godine


Read More...

Revidirana bodovna rang lista za poziciju socijalni radnik


Read More...

Rezultati javnog konkursa za prijem radnika u školskoj 2022/2023 godini


Read More...

Obavijest o polaganju eksterne mature


Read More...