Nastavno osoblje

Razredna nastava

 1.  Elvedina Ahmedspahić                                              7. Merdan Mersija
 2. Melisa Kovačević                                                         8. Izudina Frljak
 3.  Sedina Spahić                                                              9. Sebiha Sinanagić
 4.  Emina Sučeska                                                           10.Indira Ahmedspahić
 5. Envera Gurda                                                               11.  Sakib Jusić
 6.  Alma Mahmutović                                                      12.Muamera Masnopita

Predmetna nastava

B/H/S jezik i književnost                                            Matematika

 1. Edina Durić                                                                         1. Visla Raičković – Salković
 2. Suada Žuga                                                                          2. Selma Mlivić
 3. Ikbal Ćatić                                                                            3. Vahdina Ćivić

Engleski jezik                                                                 Njemački jezik

 1. Dževdet Huskić                                                                  1. Adina Sučeska
 2.  Šeherzada Ćosić
 3.  Amina Fazlić

Historija                                                                          Geografija

 1. Uma Fazlić                                                                          1. Mirha Rožajac
 2. Anisa Fatić

Biologija                                                                           Hemija

 1. Senada Avdibegović – Krlić                         1. Sanela Osmanović
 2. Enisa Sirćo

Informatika                                                                    Tehnička kultura

 1. Edina Dervišić                                                 1. Fahrudina Ahmedspahić                                                                                                                                                          2.  Said Dedić

Muzička kultura                                                            Likovna kultura

 1.  Sonja Šimunović                                                                  1. Safija Beširević

Tjelesni i zdravstveni odgoj

 1.  Mirza Bektić
 2.  Ćeho Eldin

Vjeronauka                                                                     Demokratija

 1. Senada Šabanović                                                               1. Medina Alić
 2. Darko Šlipogor