Kontakt

Kontakt

JU OŠ “Podlugovi” Podlugovi

ul. Žrtava genocida u Srebrenici 212

tel: +387 33 401 017

Tel/Fax: +387 33 401 359

E-mail: skola.podlugovi@gmail.com