O nama

  • Centalna škola

Nastanak škole Podlugovi vezan je za Austrougarski – period u prvoj deceniji 20 stoljeća. Prva četverorazredna škola bila je u selu Ljubnići. Nekoliko puta prekidala je rad, a učenici su išli u školu Ilijaš. Za vrijeme prvog svjetskog rata škola je prestala sa radom. U periodu između dva svjetska rata dvadesetih godina na ovom prostoru nije bilo škole, rijetki učenici išli su u Visoko, Brezu i Ilijaš. Od 1930  do 1940 godine prešlo se sa radom u sokolski dom Podlugovi. Za vrijeme rata od 1941 do 1955 godine na ovom području otvorene su centralne škole u Podlugovima i Ljubnićima. 1955 godine škola Podlugovi prerasta u petorazrednu školu, a 1958. godine postaje samostalna osmogodišnja škola sa po dva razreda od prvog do osmog razreda. Tada je škola dobila naziv “Vlado Vuković” koja je u svom sastavu imala područne škole u Lješevu i Ljubnićima.

1981 godine u okviru programa 1000 škola u BiH izgrađen je osmogodišnji objekat škole sa 10 učionica i sa salom za tjelesni odgoj.

Za vrijeme rata škola je korištena od strane agresora kao privremeni zatvor gdje je deportovano stanovništvo sa opštine Ilijaš.

Po reintegraciji reaktivira se škola u Podlugovima, Ljubnićima i Lješevu kao četverorazredne škole koje ulaze u sastav škole ” Hašim Spahić”  Ilijaš kao područna odjeljenja.

U Podlugovima je organizovano 6 odjeljenja od prvog do 4 razreda, Ljubnići četiri odjeljenja, au Lješevu za školsku 1996/1997 godinu jedno kombinovano odjeljenje od prvog do četvrtog razreda, da bi u školskoj 1997/1998 godine prošireno na dva kombinovana odjeljenja.

Od 1. juna 1997 godine počinje renoviranje škole u Podlugovima. Završni radovi su završeni 15 juna 1998. godine. Od 2. februara 1998. godine škola počinje sa radom, al još uvijek kao područno odjeljenje.

Svi učenici koji gravitiraju na području škole Podlugovi prešli su iz škole “Hašim Spahić” Ilijaš.

Škola je u februaru ima 632 učenika, raspoređenih u 25 odjeljenja i 2 kombinovana odjeljenja od V do VIII razreda.

Od 01.09.1998 godine škola “Podlugovi” obilježava početak rada kao samostalna škola.