Termini informacija

Termini informacija

R.br. Prezime i ime razrednika Razred Dan Vrijeme održavanja sastanaka
1.       AHMEDSPAHIĆ ELVEDINA I-1 Srijeda 15,10-15,50
2.       KOVAČEVIĆ MELISA I-2 Ponedjeljak 15,10-15,55
3.       SPAHIĆ SEDINA I-3 Petak 11,30
4.       SUĆESKA EMINA I-4 Petak 10,00-10,45
5.       GURDA ENVERA II-1 Utorak 14,15-15,05
6.       MAHMUTOVIĆ ALMA II-2 Utorak 15,55-16,40
7.       MERDAN MERSIJA II-3 Srijeda 11,30-12,30
8.       FRLJAK IZUDINA II-4 Ponedjeljak 11,30-12,15
9.       AHMEDSPAHIĆ INDIRA III-1 Srijeda 13,30
10.                         SINANAGIĆ SEBIHA III-2 Srijeda 16,00-16,45 
11.                         MERDAN MERSIJA III-3 Srijeda 11,30-12,30
12.                         SUĆESKA EMINA III-4 Petak 10,00-10,45
13.                         JUSIĆ SAKIB IV-1 Ponedjeljak 13,30-14,15
14.                         MASNOPITA MUAMERA IV-2 Ponedjeljak 14,20-15,05
15.                         SPAHIĆ SEDINA IV-3 Petak          11,30
16.                         FRLJAK IZUDINA IV-4 Ponedjeljak 11,30-12,15
17.                         DERVIŠIĆ EDINA V-1 ponedjeljak 15,45-16,30
18.                         AHMEDSPAHIĆ FAHRUDINA V-2 Četvrtak 16,35-17,20
19.                         ČAMDŽIJA EDINA V-3 Ponedjeljak 16,45-17,30
20.                         MLIVIĆ SELMA VI-1 Utorak i četvrtak 12,30 II smjena
21.                         RAIČKOVIĆ S.VISLA VI-2 Četvrtak 17,30-18,15
22.                         DURIĆ EDINA VII-1 Srijeda 8,50-9,35
23.                         BEKTIĆ MIRZA VII-2 Četvrtak 10,50-11,25/15,50-16,20
24.                         ROŽAJAC MIRHA VIII-1 Srijeda 14,40-15,25
25.                         ŽUGA SUADA VIII-2 Četvrtak 16,35-17,15
26.                         ŠEHIĆ EDIN IX-1 Ponedjeljak 13,10-14,00
27.                         BEŠIREVIĆ SAFIJA IX-2 Srijeda 10,00-11,00/14,00-15,00