Rezultati javnog konkursa za prijem radnika u školskoj 2022/2023 godini


Read More...

Obavijest o polaganju eksterne mature


Read More...

Obavjest o eksternoj maturi za učenike koji su osnovnu školu završili izvan Kantona Sarajevo


Read More...

Kalendar pisanih provjera znanja za II polugodište školske 2021/2022 godine


Read More...

POZIV ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED ŠKOLSKE 2022/2023 GODINE


Read More...

Javni poziv za dostavljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za zakup školske kuhinje


Read More...

Ispravka dijela teksta javnog konkursa


Read More...

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021/2022 godini


Read More...

Poziv za upis učenika u I razred školske 2021/2022 godine -august-


Read More...

JAVNI KONKURS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA


KANTON SARAJEVO OPĆINA ILIJAŠ JU OŠ «PODLUGOVI » PODLUGOVI Na osnovu članova 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: br.23/17, 33/17, 30/19 i 34/20), člana 3. Pravilnika sa…

Read More...