Kalendar pisanih provjera znanja


Read More...

UPIS UČENIKA U I RAZRED ŠKOLSKE 2024/2025 GODINE


Bosna i Hercegovina Federacija BiH Kanton Sarajevo-Općina Ilijaš Javna ustanova Osnovna Škola „Podlugovi“ Podlugovi Ul. Žrtava genocida u Srebrenici 212 Tel/fax: 033 401 017, 401 359 E-mail:skola.podlugovi@gmail.com Broj: 07-2-182/24 Datum: 31.01.2024. godine Na osnovu  člana…

Read More...

Revidirana bodovna rang lista


Read More...

Bodovne liste po javnom konkursu za popunu upražnjenih radnih mjesta


Read More...

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2023/2024 godini


Read More...

Kalendar pisanih provjera znanja za I polugodište školske 2023/2024 godine


Read More...

Javni konkurs za izbor direktora škole na mandatni period od četiri godine


Read More...

Javni poziv za dostavljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za zakup školske kuhinje


Read More...

Bodovne rang-liste po javnom konkursu za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2023/2024 godini


Read More...

DOPUNA KONKURSA za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2023/2024 godini


Read More...