UPIS UČENIKA U I RAZRED ŠKOLSKE 2024/2025 GODINE


Bosna i Hercegovina Federacija BiH Kanton Sarajevo-Općina Ilijaš Javna ustanova Osnovna Škola „Podlugovi“ Podlugovi Ul. Žrtava genocida u Srebrenici 212 Tel/fax: 033 401 017, 401 359 E-mail:skola.podlugovi@gmail.com Broj: 07-2-182/24 Datum: 31.01.2024. godine Na osnovu  člana…

Read More...