I RAZRED – ONLINE NASTAVA – BHS JEZIK I KNJIŽEVNOST, TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ, MUZIČKA KULTURA


BHS JEZIK I KNJIŽEVNOST PAPIR NIJE SMEĆE ZA PROIZVODNJU 2 TONE PAPIRA TREBAMO POSJEĆI 4 STABLA I POTROŠITI 200 000 LITARA VODE.                    ZA RECIKLIRANJE 2 TONE PAPIRA NE TREBAMO POSJEĆI NITI JEDNO STABLO I TREBAMO…

Read More...

II RAZRED – ONLINE NASTAVA – BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST, MOJA OKOLINA, MUZIČKA KULTURA


BOSANSKI JEZIK MOJA OKOLINA MUZIČKA KULTURA

Read More...

I2 ONLINE NASTAVA IZ VJERNAUKE


I razred Ponoviti Euzu, Bismillu, dovu Rabbi jessir s prijevodom te pjesme koje smo učili na časovima.

Read More...

IV 1 I 2 ONLINE NASTAVA ZA VJERONAUKU


Vjeronauka online nastava za 31.12.2018. IV razred Odgovori na pitanja u obliku domaće zadaće. Po čemu je bio poznat Idris a.s.? Navedi nekoliko izreka Idrisa a.s. U obliku grozdova napiši  osobine Nuha a.s. Opiši gradnju…

Read More...

IV-2 RAZRED ONLINE NASTAVA BOSANSKI JEZIK I MATEMATIKA


BOSANSKI JEZIK U čitanci na strani 155. nalazi se azbuka. Azbuka je niz ćiriličnih slova poredanih po ustaljenom redu.  Prepisati azbuku u teku! U čitanci na strani 156. nalazi se tekst napisan ćiriličnim pismom „Dva…

Read More...

III 1 Online nastava Moja okolina i Vjeronauka


GODIŠNJE DOBA ZIMA ZADACI ZA SMOSTALAN RAD 1. VRIJEME Vaš zadatak je napraviti kalendar prirode za zimu, posmatrati promjene  vremena i svakodnevno bilježiti u kalendar. Kalendar prirode ćete napraviti kao na slici ispod teksta. Koristite…

Read More...

III1 Online nastava Bosanski jezik i Matematika


Bosanski jezik Пажљиво прочитај причу, а затим пуним реченицама одговори на питања! Голуб и пчела ( читање и разумијевање прочитанoг – ћирилица) Пошла пчела на поток да се напије воде. Слетјела је на камен и…

Read More...