III1 Online nastava Bosanski jezik i Matematika

Bosanski jezik

Пажљиво прочитај причу, а затим пуним реченицама одговори на питања!

Голуб и пчела

( читање и разумијевање прочитанoг – ћирилица)

Пошла пчела на поток да се напије воде. Слетјела је на камен и почела пити. Омакла се с камена, пала у воду и почела се гушити. То је видио голуб с гране. Откинуо је кљуном један лист с дрвета и бацио га пчели. Пчела се попела на лист. Када су јој се крила осушила одлетјела је.

Другог дана дошао је ловац у шуму. Опазио голуба на грани па  нанишанио пушком на њега. Видjела то пчела и слетјела ловцу на руку. Бојећи се да га пчела не уједе, ловац је махнуо руком, а голуб је одлетио.

1. Ликови у овој причи су:_________________________________________________

2. Гдjе је пошла пчела?___________________________________________________

3. Штa јој се догодило ?___________________________________________________

4. Када је ( након чега ) пчела поновно могла летјети ?__________________________

___________________________________________________________

5. Ко  је помогао пчели ?__________________________________________________

6. Како јој је помогао ? ___________________________________________________

____________________________________________________________

7. Каква је опасност пријетила голубу другог дана ?____________________________

8. Што је учинила пчела како би га спасила ?_________________________________

9. Зашто је ловац махнуо руком ?___________________________________________

11. Ова прича поручује нам:

а) Не ходај крај потока јер се можеш утопити.

б) Помози другом па ће и он теби помоћи. ц) Не дирај пчелу јер ће те убости.         

Matematika

MNOŽENJE BROJEVIMA 1, 2 I 5

(zadaci za vježbanje )

1. Izračunaj:

2 ∙ 9 =______         5 ∙ 1 =______              4 ∙ 5 =____               5 ∙ 7 = ____            8 ∙ 2 = ____   

7 ∙ 1 =______         7 ∙ 0 =______              5 ∙ 6 =____               4 ∙ 2 =____             6 ∙ 0 = ____                         

2. Broj 9                 a) uvećaj za 2 puta ___________________________                                                                                    

                               b) uvećaj za 5 puta ___________________________                                                                                     

4. Izračunaj proizvod brojeva 8 i 5.

R:________________________________________________                                                            

5. Maja ima 10 novčanica po 5 KM. Kupila je 4 sveske po 2 KM. Koliko joj je KM ostalo?

R:________________________________________________

O:__________________________________________________________   

6. Damir čita knjigu od 90 stranica. Prvi dan je pročitao 8 stranica, a drugi dan 2 puta više nego prvi.

a) Koliko je stranica pročitao drugi dan?

R:__________________________________________________________                                                                                                                                                                            

O:__________________________________________________________

b) Koliko još stranica treba pročitati?

R:__________________________________________________________

O: ____________________________________________________________                                                                                                                                                                                

8. Elma je imala 100 KM. Kupila je 5 knjiga po 10 KM. Koliko KM joj je ostalo?

R:__________________________________________________________

O: ____________________________________________________________   

9. Dejan ima 9 sličica, a Adi 2 puta više od Dejana. Koliko sličica imaju zajedno?

 R:_______________________________________________________

 O: ____________________________________________________________     

9.  U jednoj kutiji je 5 kutija, a u svakoj od tih kutija po dvije kutijice. U svakoj kutijici je po 1 kuglica. Koliko je to ukupno kuglica?

 O: ___________________________________________________________      

R:__________________________________________________________

Leave a Reply

Name *
Email *
Website