Revidirana bodovna rang lista za poziciju socijalni radnik


Read More...

Rezultati javnog konkursa za prijem radnika u školskoj 2022/2023 godini


Read More...

Obavijest o polaganju eksterne mature


Read More...

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2022/2023. godini u OŠ “Podlugovi”


Read More...

Obavjest o eksternoj maturi za učenike koji su osnovnu školu završili izvan Kantona Sarajevo


Read More...

PLAN JAVNIH NABAVKI 2022. GODINA


Read More...

Kalendar pisanih provjera znanja za II polugodište školske 2021/2022 godine


Read More...

POZIV ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED ŠKOLSKE 2022/2023 GODINE


Read More...

Javni konkurs za popunu upražnjenih ranih mjesta u školskoj 2021/2022 godini


Read More...

Novi kalendar pisanih provjera znanja


Do izmjene kalendara pisanih provjera znanja došlo je usred promjene rasporeda. Kalendar možete pogledati

Read More...