Oglas za učenike upućene na popravni ispit školske 2018/2019

Javna ustanova osnovna škola “Podlugovi” Ilijaš

NASTAVNIČKO VIJEĆE,

OGLAS

za učenike upućene na popravni ispit školske 2018/2019. godine

Obavještavaju se učenici upućeni na popravni ispit školske 2018/2019. godine da prijave za polaganje popravnog ispita mogu podnijeti kod sekretara škole u periodu od;

Ponedjeljka, 19.08.2019. godine – srijede, 21.08.2019. godine od 09,00 do 13,00 sati.

Polaganje ispita će se obaviti po rasporedu polaganja određenom odlukom Nastavničkog vijeća Osnovne škole “Podlugovi” u Podlugovima, Ilijaš,

-22.08.2019.godine-u 09:00 sati Matematika (pismeni dio ispita)

-23.08.2019.godine-u 09:00 sati Matematika (usmeni dio ispita)

broj: 01-2388/19

Datum: 19. 08.2019.godine                                                                                                                       

                                                                                                       Direktor škole   Admir Abadžija

Leave a Reply

Name *
Email *
Website