O G L A S O UPISU UČENIKA (ŠKOLSKIH OBVEZNIKA) U PRVI (I) RAZRED JU OŠ ¨PODLUGOVI“ PODLUGOVI ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

Na osnovu člana 55. i člana 57. stav (1) i (2) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (¨Službene novine Kantona Sarajevo¨, br. 23/17 i 33/17) JU Osnovna škola ¨ PODLUGOVI ¨ Podlugovi  vršit će upis djece u prvi (I) razred osnovne škole za školsku 2019/2020. godinu.

Školski obveznici za upis u redovnu osnovnu školu  su sva djeca koja do 1. marta 2019. godine navrše 5 i po godina života. Škola može omogućiti i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi  upis u redovnu osnovnu školu, uz pismeni zahtjev roditelja ili staratelja djeteta,nakon što razmotri preporuke komisije za upis učenika u prvi razred.

Upis djeteta koje je mlađe od utvrđene starosne dobi može se izvršiti  samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.

Upis djece u prvi (I) razred vršit će se u mjesecu aprilu 2019. godine, svakim radnim danom od 09,00 do 12,00 sati u sekretarijatu Škole.

Djeca koja se, iz naročito opravdanih razloga, ne upišu u osnovnu školu u aprilu mjesecu,mogu se upisati u prvi (I) razred u toku mjeseca augusta 2019.godine.

Potrebna dokumentacija za upis djeteta (original ili ovjerena fotokopija):

–    Izvod iz matične knjige rođenih,

    Ljekarsko uvjerenje o psiho-fizičkom stanju djeteta za upis u školu i

Zdravstvenom statusu s opisom poteškoća (ne starije od 6 mjeseci),

–   Uvjerenje o  pohađanju Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja

U skladu sa članom 54. stav (1) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju učenici se upisuju u školu na osnovu prebivališta, odnosno CIPS-ove prijave, pa su pored navedene dokumentacije roditelji/staratelji dužni predočiti i ovaj dokument.

Prisustvo djece pri upisu nije neophodno, a termin za testiranje djeteta roditelji/staratelji dobit će pri upisu u sekretarijatu Škole.

Pedagog škole

Osmanović Almira

Leave a Reply

Name *
Email *
Website