Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova: rekonstrukcija toplovodnih instalacija i kotlovnice u JU OŠ “Podlugovi”


Read More...

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke robe: udžbenici za učenike od I do IV razreda


Read More...

Bodovne rang-liste po javnom konkursu za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2023/2024 godini


Read More...

DOPUNA KONKURSA za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2023/2024 godini


Read More...

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2023/2024


Read More...

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta


Read More...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – škola u prirodi


Read More...

Plan javnih nabavki za 2023.godinu


Read More...

Izvedbeni plan “Škola u prirodi”


Read More...

Bodovna rang-lista socijalni radnik


Read More...